Het belang van een fiscaal strafrecht advocaat

In het complexe juridische landschap van belastingwetgeving en -handhaving kan het snel verwarrend worden voor degenen die ermee te maken krijgen. Fiscale kwesties kunnen zich voordoen op verschillende niveaus, van particulieren tot grote bedrijven, en de consequenties van fouten kunnen aanzienlijk zijn. In dit artikel gaan we dieper in op de rol en het belang van een fiscaal strafrecht advocaat, en hoe zij kunnen bijdragen aan het beschermen van de belangen van hun cliënten in fiscale zaken.

expertise in fiscaal recht

Een fiscaal strafrecht advocaat is een gespecialiseerde juridische professional met uitgebreide kennis van zowel het belastingrecht als het strafrecht. Deze unieke combinatie stelt hen in staat om cliënten te adviseren en te vertegenwoordigen in gevallen waarin fiscale kwesties samenkomen met strafrechtelijke aansprakelijkheid. Of het nu gaat om belastingontduiking, fraude of andere fiscale misdrijven, deze advocaten hebben de expertise om hun cliënten door het complexe juridische proces te loodsen.

bescherming van belangen

Een van de belangrijkste rollen van een fiscaal strafrecht advocaat is het beschermen van de belangen van hun cliënten. Dit omvat niet alleen het verstrekken van juridisch advies en bijstand, maar ook het verdedigen van hun rechten in de rechtszaal. Fiscale geschillen kunnen vaak leiden tot ernstige financiële gevolgen en zelfs strafrechtelijke vervolging, daarom is het essentieel om een ervaren advocaat zoals HuygenLammers aan uw zijde te hebben die uw belangen kan behartigen en uw zaak effectief kan verdedigen.

juridische bijstand op maat

Elke fiscale zaak is uniek en vereist een op maat gemaakte juridische strategie. Een fiscaal strafrecht advocaat begrijpt dit en zal nauw samenwerken met hun cliënten om een strategie te ontwikkelen die is afgestemd op hun specifieke situatie. Of het nu gaat om het onderhandelen met belastingautoriteiten, het voorbereiden van verdedigingsstrategieën of het vertegenwoordigen van cliënten in de rechtszaal, deze advocaten bieden deskundige juridische bijstand op maat van de behoeften van hun cliënten.

voorkomen van juridische problemen

Naast het reageren op fiscale problemen wanneer ze zich voordoen, kunnen fiscale strafrecht advocaten ook helpen bij het voorkomen van juridische problemen voordat ze zich voordoen. Door proactief advies te geven over naleving van belastingwetten en -voorschriften, kunnen zij hun cliënten helpen om risico’s te identificeren en te vermijden die kunnen leiden tot fiscale geschillen of strafrechtelijke vervolging.

een essentiële partner

Al met al is een fiscaal strafrecht advocaat een essentiële partner voor iedereen die te maken heeft met fiscale kwesties. Of het nu gaat om het oplossen van bestaande geschillen, het voorkomen van toekomstige problemen of het bieden van juridische bijstand en bescherming, deze gespecialiseerde advocaten spelen een cruciale rol in het helpen van hun cliënten om door het complexe fiscale landschap te navigeren.

afsluitende gedachten

In een tijd waarin naleving van belastingwetten en -voorschriften steeds complexer wordt, is het hebben van een ervaren fiscaal strafrecht advocaat aan uw zijde van onschatbare waarde. Hun expertise, toewijding en maatwerk juridische bijstand kunnen het verschil maken tussen een gunstige uitkomst en ernstige juridische en financiële gevolgen. Het is dus van vitaal belang om niet te aarzelen om een beroep te doen op de diensten van deze professionals wanneer zich fiscale kwesties voordoen.

Controle Vaststellingsovereenkomst: Jouw Sleutel tot Zekerheid

Een Vaststellingsovereenkomst (VSO) is een juridisch document dat werkgevers en werknemers gebruiken om de voorwaarden van een beëindiging van het arbeidscontract vast te leggen. Het is een cruciaal instrument dat beide partijen beschermt en duidelijkheid schept over de afspraken na het beëindigen van het dienstverband. Daarom is het zo belangrijk om je vso altijd te controleren.

Wat is een Vaststellingsovereenkomst?

Een Vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin ze overeenstemming bereiken over de voorwaarden van het beëindigen van het dienstverband. Het kan gaan om verschillende zaken, zoals ontslagvergoeding, einddatum, vrijstelling van werk en andere relevante aspecten.

Waarom is het Belangrijk om de Vaststellingsovereenkomst te Controleren?

Als je een vso hebt ontvangen is het belangrijk deze te controleren op fouten of onvolkomenheden. Waarom?

 • Juridische Zekerheid: Het document geeft juridische zekerheid aan beide partijen. Door het zorgvuldig te controleren, vermijd je mogelijke geschillen in de toekomst.
 • Financiële Bescherming: De overeenkomst bevat vaak afspraken over ontslagvergoedingen en andere financiële regelingen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat deze duidelijk en eerlijk zijn.
 • Rechten en Plichten: Het definieert de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer na beëindiging. Door dit te controleren, kun je er zeker van zijn dat beide partijen eerlijk behandeld worden.

Wat Kan het Je Opleveren?

 • Financiële Compensatie: Een goed opgestelde VSO kan leiden tot een eerlijke ontslagvergoeding, waardoor je financiële zekerheid krijgt tijdens de overgangsperiode.
 • Positieve Referentie: In sommige gevallen kan onderhandelen over de bewoording van de VSO leiden tot het verkrijgen van een positieve referentie van je voormalige werkgever, wat waardevol kan zijn bij het zoeken naar nieuw werk.
 • Vermijden van Geschillen: Door de voorwaarden zorgvuldig te controleren, vermijd je onnodige geschillen en juridische problemen in de toekomst.

Zelf Doen of Advocaat Inschakelen?

Of je de Vaststellingsovereenkomst zelf moet controleren of een advocaat moet inschakelen, hangt af van de complexiteit van de situatie en je kennis van arbeidsrecht. Als de voorwaarden eenvoudig zijn en je vertrouwd bent met juridische terminologie, kun je het zelf doen. Echter, bij complexe zaken of twijfels is het raadzaam een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen.

Aanbieders van Vaststellingsovereenkomsten

Juridische Adviesbureaus: Gespecialiseerde juridische adviesbureaus bieden diensten aan voor het opstellen en controleren van vaststellingsovereenkomsten.

Arbeidsrechtadvocaten: Advocaten met expertise in arbeidsrecht zijn uitstekende bronnen voor het waarborgen van juridische nauwkeurigheid in de VSO.

Online Dienstverleners: Verschillende online platforms bieden sjablonen en begeleiding voor het opstellen van Vaststellingsovereenkomsten. Let op dat deze mogelijk minder specifiek zijn dan een op maat gemaakte overeenkomst door een professional.

Conclusie

Een Controle Vaststellingsovereenkomst is van vitaal belang voor een soepele overgang bij het beëindigen van een arbeidscontract. Door de voorwaarden zorgvuldig te onderzoeken en, indien nodig, professioneel advies in te winnen, waarborg je je rechten en maximaliseer je de voordelen die je uit de overeenkomst kunt halen. Het is een investering in je toekomstige welzijn en professionele voortgang.

De Hoeksteen van Juridische Zekerheid

In het pittoreske stadje Denekamp, gelegen in het oosten van Nederland, speelt een belangrijke figuur een stille, maar cruciale rol in het dagelijks leven van de gemeenschap: de notaris. Deze professionele sleutelfiguur, vaak over het hoofd gezien, is essentieel voor het waarborgen van juridische zekerheid, het behoud van eigendomsrechten en het faciliteren van belangrijke levensgebeurtenissen zoals huwelijken en erfenissen.

 

De Rol van de Notaris

De notaris Denekamp fungeert als een onpartijdige, wettelijke deskundige die gespecialiseerd is in het opstellen en verifiëren van juridische documenten. Deze documenten variëren van testamenten en huwelijkscontracten tot eigendomsakten en volmachten. De notaris is getraind om ervoor te zorgen dat deze documenten aan alle wettelijke vereisten voldoen, en hij of zij speelt een kritieke rol bij het voorkomen van juridische geschillen en onzekerheden.

 

Eigendomsakten en Overdrachten

Een van de meest voorkomende taken van een notaris in Denekamp is het opstellen van eigendomsakten. Of het nu gaat om de aankoop van een huis, een stuk land, of een bedrijfspand, de notaris zorgt ervoor dat de overdracht van eigendom soepel en wettelijk correct verloopt. Dit omvat het controleren van titels, het verifiëren van de identiteit van de partijen en het vaststellen van de juiste juridische documentatie om de overdracht te voltooien.

 

Testamenten en Erfenisplanning

Een ander cruciaal aspect van het werk van de notaris is het helpen van mensen bij het opstellen van testamenten en het plannen van hun nalatenschap. Dit zorgt ervoor dat de wensen van een persoon met betrekking tot de verdeling van hun bezittingen na hun overlijden worden gerespecteerd. De notaris begeleidt cliënten bij het formuleren van duidelijke en wettelijk bindende instructies en zorgt ervoor dat de testamenten voldoen aan de wetgeving.

 

Huwelijkscontracten en Volmachten

Notarissen in Denekamp spelen ook een rol bij het opstellen van huwelijkscontracten en volmachten. Huwelijkscontracten kunnen worden gebruikt om de eigendomsrechten van elk lid van een huwelijk te regelen, wat vooral belangrijk kan zijn in het geval van een scheiding of overlijden. Volmachten stellen mensen in staat anderen te machtigen om namens hen te handelen in verschillende juridische aangelegenheden, wat van pas kan komen bij ziekte of ouderdom.

 

De Vertrouwensband

Een van de meest waardevolle aspecten van een notaris in Denekamp is de vertrouwensband die ze opbouwen met hun cliënten. Mensen vertrouwen hun notaris vaak met hun meest persoonlijke en gevoelige informatie. Dit vertrouwen is gebaseerd op de notaris’s integriteit, professionaliteit en expertise.

In Denekamp, zoals in veel andere gemeenschappen, zijn notarissen de stille hoekstenen van juridische zekerheid. Ze werken achter de schermen om ervoor te zorgen dat het juridische systeem soepel functioneert en dat individuen en gezinnen hun juridische behoeften met vertrouwen kunnen aanpakken. Dus, de volgende keer dat u een notaris in Denekamp tegenkomt, bedenk dan dat u te maken heeft met een professional die een cruciale rol speelt in het handhaven van de rechtsstaat en het beschermen van de rechten van de burgers.

Voorbereid op Wat de Toekomst Brengt

In het leven komen we vaak voor uitdagingen te staan die we liever vermijden, zoals ziekte, ouderdom of een onverwachte medische noodsituatie. Hoewel we deze moeilijke momenten niet kunnen voorspellen, kunnen we wel maatregelen treffen om onszelf en onze geliefden te beschermen. Een krachtig instrument dat hierbij kan helpen, is het levenstestament.

Wat is een Levenstestament?

Een levenstestament is een juridisch document waarin een persoon zijn of haar wensen, beslissingen en voorkeuren vastlegt met betrekking tot medische behandelingen, financiële zaken, en persoonlijke zaken voor het geval hij of zij niet meer in staat is om deze beslissingen zelf te nemen. Het is een soort leidraad voor de toekomst, die ervoor zorgt dat jouw wensen worden gerespecteerd, zelfs als je niet meer in staat bent om ze kenbaar te maken.

De Voordelen van een Levenstestament

 • Bescherming van jouw belangen: Een levenstestament geeft jou de mogelijkheid om iemand te benoemen die namens jou beslissingen kan nemen. Dit kan iemand zijn die je vertrouwt, zoals een familielid of vriend, om te zorgen dat jouw wensen worden gerespecteerd.
 • Medische beslissingen: In een levenstestament kun je aangeven welke medische behandelingen je wel of niet wenst te ontvangen. Dit helpt artsen en familieleden om de juiste beslissingen te nemen als je niet in staat bent om dat zelf te doen.
 • Financiële zaken: Je kunt ook financiële zaken regelen in je levenstestament, zoals het beheren van je bankrekeningen, het betalen van rekeningen en het verkopen van eigendommen als dat nodig is.
 • Rust voor je geliefden: Een levenstestament kan ook de last van beslissingen wegnemen bij je dierbaren, omdat ze weten wat jouw wensen zijn en zich daar aan kunnen houden.

Het Opstellen van een Levenstestament

Het opstellen van een levenstestament is een belangrijk proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Hier zijn enkele stappen om je op weg te helpen:

 • Kies een vertrouwenspersoon: Denk goed na over wie je wilt benoemen als je gemachtigde om beslissingen namens jou te nemen. Deze persoon moet integer en betrouwbaar zijn.
 • Beslis over medische wensen: Overleg met je arts over mogelijke medische scenario’s en beslis welke behandelingen je wel of niet wilt ondergaan.
 • Regel financiële zaken: Maak een lijst van je financiële bezittingen en schulden en bepaal wie jouw financiën zal beheren als dat nodig is.
 • Consulteer een jurist: Het is raadzaam om een advocaat te raadplegen om ervoor te zorgen dat je levenstestament voldoet aan de wettelijke eisen in jouw regio.
 • Bewaar het document op een veilige plaats: Zorg ervoor dat je levenstestament toegankelijk is voor degenen die het moeten raadplegen, zoals je gemachtigde en medische professionals.

Conclusie

Een levenstestament is een waardevol instrument om jezelf en je dierbaren te beschermen in tijden van onzekerheid. Het geeft je de mogelijkheid om je wensen duidelijk vast te leggen en ervoor te zorgen dat ze worden gerespecteerd, zelfs als je niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen. Het opstellen van een levenstestament is een daad van liefde en zorg voor jezelf en je naasten, en het biedt gemoedsrust voor iedereen die betrokken is. Het is nooit te vroeg om na te denken over je toekomst en stappen te ondernemen om voorbereid te zijn op wat komen gaat.

De Essentie van Rechtsbijstand: Een Gids voor Juridische Hulp

Wanneer we praten over het rechtssysteem, kunnen de regels en procedures complex en intimiderend zijn voor mensen die niet bekend zijn met de juridische wereld. Het hebben van toegang tot de juiste informatie en deskundige hulp is van vitaal belang, vooral als het gaat om een juridische zaak. Rechtsbijstand biedt hulp bij juridische procedures en kan een enorme last van de schouders van mensen wegnemen. In deze gids zullen we de essentie van rechtsbijstand onderzoeken en uitleggen waarom het zo belangrijk is om toegang te krijgen tot juridische hulp.

Juridische steun

Rechtsbijstand is een dienst die wordt verleend aan mensen die juridische problemen hebben, maar die de expertise of financiële middelen niet hebben om het op te lossen. Het omvat bijna alle aspecten van de wetgeving, waaronder arbeidsrecht, familierecht, huurrecht, strafrecht en civiel recht. Het doel van rechtsbijstand is om juridische steun te bieden aan mensen ongeacht hun financiële situatie.

Verschillende manieren

Er zijn verschillende manieren waarop rechtsbijstand kan worden verzorgd. Dit kan gratis juridisch advies zijn van een advocaat, tot het bieden van juridische vertegenwoordiging tijdens rechtszaken. De juridische bijstand kan worden verstrekt door overheidsinstellingen, non-profitorganisaties, advocatenkantoren en particuliere bedrijven. Dit zijn bedrijven zoals ARAG die rechtsbijstand advies bieden.

Voordelen

Een van de grootste voordelen van rechtsbijstand is dat het mensen de mogelijkheid geeft om hun rechten te beschermen en om juridische problemen op te lossen die ze misschien niet zelf hadden kunnen oplossen. Als u een probleem heeft met een huisbaas of werkgever, kan rechtsbijstand u helpen deze zaak tot een bevredigende oplossing te brengen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over de complexiteit van de rechtbank en wetgeving, omdat een advocaat expertise heeft op dit gebied en de juridische bijstand kan bieden die het meest geschikt is voor de betreffende zaak.

Een ander voordeel van rechtsbijstand is dat het mensen kan helpen geld te besparen. In plaats van het inhuren van een advocaat die veel geld kost, kan rechtsbijstand goedkopere of gratis oplossingen bieden, zoals juridisch advies. Dit kan betekenen dat mensen hun financiële middelen efficiënter kunnen gebruiken.

Preventief

Naast het feit dat rechtsbijstand juridische problemen oplost, omvat het ook preventieve maatregelen. Door het verstrekken van juridisch advies kunnen mensen juridische problemen in de toekomst voorkomen. Ze kunnen zichzelf beschermen tegen situaties die tot juridische problemen kunnen leiden, zoals contractbreuk of ontslag. Dit geeft mensen gemoedsrust en de zekerheid dat ze in de toekomst beter zijn voorbereid.

Rechtsbijstand is een essentiële dienst die mensen helpt hun rechten te beschermen en juridische problemen op te lossen. Het biedt ook preventieve maatregelen om toekomstige problemen te voorkomen. Het is belangrijk om de beschikbare opties zoals overheidsinstellingen, non-profitorganisaties, advocatenkantoren en particuliere bedrijven te overwegen om zeker te zijn van de beste optie die past bij de zaak. Het is een investering in de toekomst met betrekking tot gemoedsrust, financiële besparingen en het oplossen van juridische zaken. Het hebben van rechtsbijstand is een verstandige keuze en kan het verschil maken tussen winnen of verliezen van een juridische zaak.

Bron: arag.nl.

Hoe te scheiden als bedrijfseigenaar

Een scheiding meemaken is nooit gemakkelijk, en het kan vooral moeilijk zijn als je ook ondernemer bent. Wat sommigen misschien verrast is dat het proces van scheiden als je een bedrijf hebt speciale overwegingen heeft waar je rekening mee moet houden. In deze blogpost bekijken we wat je moet doen als je als bedrijfseigenaar een scheiding doormaakt.

Wees voorbereid op een vermogenswaardering

Een van de eerste stappen in het scheidingsproces als je ondernemer bent, is het laten uitvoeren van een vermogenswaardering. Dit betekent dat je bezittingen worden geëvalueerd en hun waarde wordt bepaald, zodat ze onder de twee partijen kunnen worden verdeeld. De vermogenswaardering moet zowel persoonlijke als professionele bezittingen omvatten, evenals eventuele schulden of verplichtingen die ieder tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Het is belangrijk op te merken dat niet alle activa gelijk worden gewaardeerd; bijvoorbeeld aandelen in beursgenoteerde bedrijven hebben vaak een andere waarde dan andere soorten investeringen of activa zoals onroerend goed.

Begrijp je fiscale gevolgen

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden in het scheidingsproces voor ondernemers zijn de belastingen. Afhankelijk van hoe je bedrijf tijdens het huwelijk was gestructureerd, kun je andere belasting implicaties hebben dan iemand die geen bedrijf bezit. Bijvoorbeeld, als één echtgenoot het bedrijf alleen bezat voordat hij of zij trouwde, dan hoeft hij of zij waarschijnlijk alleen belasting te betalen over zijn of haar inkomsten uit het bedrijf terwijl ze getrouwd waren. Aan de andere kant, als beide echtgenoten het bedrijf bezaten en samen runden tijdens hun huwelijk, dan zouden ze waarschijnlijk allebei belasting moeten betalen over hun respectieve inkomsten uit het bedrijf, zelfs na hun scheiding.

Ken je rechten en verantwoordelijkheden

Als je eenmaal de fiscale gevolgen begrijpt en een vermogenswaardering hebt laten uitvoeren, is het tijd om je rechten en verantwoordelijkheden als scheidende bedrijfseigenaar te kennen. Als de ene echtgenoot vóór het huwelijk meer van het bedrijf bezat, kan hij of zij zelfs na de scheiding nog zeggenschap houden over bepaalde aspecten ervan. Bovendien, afhankelijk van hoeveel eigendom elke partij had vóór de scheiding, kan een van beide echtgenoten verantwoordelijk zijn voor het betalen van schulden die het bedrijf tijdens de exploitatie heeft gemaakt, zelfs na de scheiding. Kom je hiermee in de knoop, dan is het tijd om een advocaat gespecialiseerd in echtscheiding in te schakelen.

Scheiden als je ook ondernemer bent kan lastig zijn, maar met een goede voorbereiding hoeft het niet overweldigend of overdreven ingewikkeld te zijn. Door je belastingimplicaties te begrijpen, een vermogenswaardering te laten uitvoeren voor al je bezittingen, inclusief bedrijven of investeringen die je samen met je partner hebt, voordat de echtscheidingsprocedure wordt gestart, je bewust te zijn van je rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot het eigendom van die bezittingen nadat de echtscheidingsprocedure is afgerond – al deze factoren samen zullen ervoor zorgen dat je echtscheidingsproces soepel verloopt, terwijl je belangen worden beschermd en onnodige hoofdpijn in de toekomst wordt voorkomen! Bedankt dat je vandaag met ons dit belangrijke onderwerp wilt bespreken! We hopen dat deze informatie nuttig is geweest!

Meer weten over scheiden als ondernemers, neem dan even een kijkje bij; Punt & Van Hapert Advocaten

Voornaamswijziging

Er zijn diverse redenen waarom je ervoor kiest om je voornaam te laten wijzigen. Vandaag gaan we iets vertellen over waaraan je moet denken als je besluit dit officieel te laten veranderen.

Waarom een voornaamswijziging?

Er zijn diverse redenen waarom iemand zijn voornaam wil laten veranderen. Sommige mensen zijn ontevreden over hun voornaam en anderen blijken hun voornaam te delen met iemand met wie ze niet geassocieerd willen worden.

Het kan echter ook zijn dat je ervoor kiest om je geslacht te laten veranderen en die ook in je voornaam tot uiting wilt laten komen.

Wettelijke beperkingen

Je mag in principe je eigen naam kiezen. Er zijn in Nederland slechts 2 wettelijke beperkingen waardoor de voornaamskeuze niet helemaal vrij is. Dat is in vergelijking met sommige andere landen bijzonder weinig.

De belangrijkste regel in Nederland is dat de naam die je uitgekozen hebt niet ongepast mag zijn. Je mag dus niet een scheldwoord kiezen of een voornaam die uit vele namen of onderdelen bestaat.

Daarnaast mag je voornaam niet identiek zijn aan je achternaam. Ook niet als je achternaam ook als voornaam gebruikelijk is.

Daarnaast moet je ook aangeven waarom je je voornaam wilt laten wijzigen. Bij een geslachtsverandering is dat eigenlijk altijd duidelijk, maar in andere gevallen moet je het motiveren. Als er geen zwaarwichtig belang is zal de rechter het verzoek meestal afkeuren.

Tip: de expert v.w.b. voornaamswijziging in Nederland is Advocatenkantoor Appelman, website: Appelman.nl.

Hoe werkt het?

Als je jouw voornaam wilt laten wijzigen zul je hier een verzoekschrift in moeten laten dienen bij de rechtbank. Hiervoor zul je een advocaat in de arm moeten nemen. Je mag dit als Nederlands staatsburger niet zelfstandig doen. Een bijkomend voordeel is dat een advocaat je ook uitleg en advies kan geven voordat het verzoek wordt ingediend. Als professional zal hij of zij weten of het verzoek aan de wettelijke eisen voldoet en voldoende onderbouwd is. Zo kan mogelijk voorkomen worden dat je verzoek wordt afgewezen.

Nadat het verzoek is ingeleverd zal de rechter dit beoordelen. Hier is meestal geen zitting voor nodig. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan. Afhankelijk van de drukte bij de rechtbank kan dit enkele weken tot maanden duren.

Kosten

Behalve de kosten voor de advocaat zul je ook griffierecht moeten voldoen bij de rechtbank. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van je financiële situatie.

Conclusie

In Nederland is het niet ingewikkeld om je voornaam te laten veranderen. Wel zul je dit met een advocaat moeten doen en zijn er kosten aan verbonden. Als je echter een zwaarwegend argument hebt voor de naamsverandering en een acceptabele nieuwe voornaam hebt uitgekozen zal de rechter je verzoek goedkeuren.

Waar u op moet letten bij het inhuren van een familierechtadvocaat

Als u te maken heeft met een echtscheiding, een geschil over de voogdij over het kind of een andere familierechtelijke kwestie, dan moet u sterk overwegen om een familierecht ​​advocaat in te huren om u te helpen uw belangen te beschermen. Dit geldt met name als de kwestie wordt aangevochten, maar professionele vertegenwoordiging kan nog steeds een verschil maken als uw relatie met een echtgenoot, ex-echtgenoot of co-ouder minnelijk is. U moet niet het risico lopen om het alleen te doen als uw financiële zekerheid en uw relatie met uw kinderen op het spel kunnen staan.

Een vraag die vaak opduikt in familierechtelijke kwesties is of scheidende echtgenoten een jurist kunnen delen om het proces betaalbaarder te maken. Het antwoord is nee. U kunt niet delen met uw aanstaande ex-echtgenoot, zelfs niet als u het redelijk goed met elkaar kunt vinden en zelfs als u het eens bent over alle belangrijke kwesties in uw zaak. Aangezien de echtgenoten als tegenpartij worden beschouwd, zou dit een ontoelaatbaar belangenconflict creëren volgens de ethische regels van het familierecht. Als de echtgenoten bemiddeling gebruiken om hun scheiding op te lossen, kunnen ze samenwerken met een professional die als bemiddelaar fungeert.

U vindt hier een jurist die aanzienlijke ervaring heeft met scheidingsbemiddeling. Als u bijvoorbeeld een strijd verwacht over de voogdij over uw kinderen, en hun andere ouder woont in een andere deel van het land of een ander land, moet u een jurist inhuren die ervaring heeft met zaken met betrekking tot internationale voogdij over kinderen. Een vader of moeder wil misschien een advocaat inhuren die sympathiseert met respectievelijk de rechten van vader of moeder. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van scheidingsbemiddeling om een ​​familierecht kwestie op te lossen, moet u een erkende jurist inhuren die bekend is met deze benaderingen.

De meeste familierecht advocaten bieden potentiële cliënten advies aan tegen een schappelijke prijs en zonder verplichting om ze in dienst te nemen. U kunt telefonisch of online een consult opzetten nadat u enkele eerste details over uw zaak heeft verstrekt. Het consult helpt de cliënt en de jurist te beslissen of ze bij elkaar passen. Zelfs als u onder de indruk bent van de gegevens en prestaties van een advocaat, moet u deze niet alleen op basis daarvan kiezen. In plaats daarvan moet u ervoor zorgen dat u samenwerkt met een jurist die u kunt vertrouwen en die een goede band met u heeft. U moet het gevoel hebben dat uw jurist persoonlijk in uw zaak investeert. Dit vertrouwen vindt u bij Advocatenkantoor Rembrandtkwartier.

Als u een lijst met vragen meeneemt naar het consult, kunt u beslissen of u bij de juiste persoon bent. U kunt bijvoorbeeld uw doelen omschrijven en vragen hoe waarschijnlijk het is dat u ze bereikt, op basis van wat de jurist ziet als de sterke en zwakke punten van uw verhaal. U mag geen precies antwoord verwachten, maar een algemene indruk kan helpen bij het scheppen van uw verwachtingen.

Op deze manier haal je alles uit jouw advocaat arbeidsrecht

Sommige werknemers komen in een nare situatie terecht waar ze een advocaat arbeidsrecht erbij moeten halen om hun gelijk te krijgen van hun leidinggevende. Zulke situaties hoop je nooit mee te willen maken als werknemer, maar het is wat het is. En als je leidinggevende zich niet aan de afspraken houdt die er met jou zijn gemaakt. Gelukkig sta je er niet alleen voor, daar zijn de advocaten arbeidsrecht voor om jou verder te helpen. Maar hoe haal je alles uit je advocaat om een zo’n succesvolle zitting te hebben? Lees deze blog verder daarvoor.

Huur een advocaat in die je volledig kunt vertrouwt

Als je op zoek gaat naar een advocaat, is het belangrijk om te kijken of er een klik is tussen jullie twee. Kijk vooral niet naar de prijzen van de advocaat. Je kan de meest duurste advocatenbureau hebben ingehuurd die veel verstand hebben op het gebied van arbeidsrecht, maar als jij geen goede klik of gevoel bij hen krijgt, is het al snel afgelopen. Het is daarom belangrijk om goed te kijken bij verschillende advocatenbureau’s en kijken waar jij je het prettigst bij voelt.

Bespreek alles goed door met je eigen advocaat

Als je eenmaal een advocaat hebt gevonden, is het natuurlijk van belang dat hij alles te weten komt over het probleem en waarom je hem nodig hebt. Bespreek daarom echt alles wat er is gebeurt en laat geen bepaalde detail achter je zitten. Juist zulke details heeft je advocaat nodig om je verder te kunnen helpen in de zaak en daarbij goede argumenten te bedenken.

Doe zelf ook een beetje research naar je arbeidsrechten

Het is fijn voor de advocaat waarmee je gaat sparren, dat je al het een en ander weet over je arbeidsrecht of ander recht waar je situatie over gaat. Zo zijn de uitspraken die de advocaat straks vertelt in de zitting niet een andere taal voor jou. Bovendien zou je dan eventueel ook suggesties aan je advocaat kunnen zeggen om hem ook verder te helpen. Kortom, een beetje vooronderzoek doen in het arbeidsrecht is geen pre, maar wel een goed idee.

Arbeidsrecht advocaat Den Haag, rechtvaardigheid voor jou!

Een goed arbeidsrecht advocaat Den Haag kan zorgen voor de rechtvaardigheid die jij verdient. Jammer genoeg ontstaan er vaak conflicten tussen het UWV en mensen die vinden dat ze voor een bepaalde uitkering in aanmerking komen. Daarom bieden arbeidsrechtadvocaten jou te hulp. Als je het echt niet eens bent met de conclusie van het UWV kan je bezwaar maken. Als je afhankelijk bent van een uitkering moet je ook de juiste uitkering voor jou kunnen krijgen. Arbeidsecht Den Haag staat voor je klaar wanneer je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Ook wanneer je ontslagen bent, met een ongeldige reden, bent u welkom bij Arbeidsrecht Den Haag.

Wat is het UWV?

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze overheidsinstelling is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekering WW, WAO, WIA, de ziektewet, de Wajong, de toeslagenwet en de WAZ. Een van de taken van het UWV is het maken van beslissingen over het inkomen van arbeidsongeschikten. Veel arbeidsongeschikten zijn het niet eens met de beslissingen van het UWV. Deze beslissingen gaan natuurlijk ook niet om niets. Het gaat om uw geld. Zonder het bedrag dat u toegewezen wordt, word het moeilijk om levensmiddelen te kopen. Daarom is het belangrijk dat jij krijgt wat je wettelijk ook daadwerkelijk verdient.

Arbeidsrechtadvocaten voor jou?

Een arbeidsrechtadvocaat heeft natuurlijk verstand van het arbeidsrecht. Een advocaat gespecialiseerd op arbeidsrecht is dus perfect voor jou. Deze advocaat help jou te bewijzen aan de rechter of aan het UWV dat jij meer verdient of überhaupt in aansprak komt voor een uitkering. Het UWV is een overheidsinstelling waardoor je simpelweg niet in je eentje tegen ze op kan. Ook het UWV maakt fouten, waardoor het belangrijk is dat jij ze erop wijst. Met behulp van een arbeidsrechtadvocaat wordt het UWV op de vingers getikt. Jij en jouw financiële leefomstandigheden moeten rechtvaardig behandeld worden. Arbeidsrecht advocaat Den Haag helpt u in tijden van nood.

Gezagsverhouding arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht is onder te verdelen in drie regelingen:

 • Het civiele arbeidsrecht, heeft betrekking tot arbeid voor loon in het bedrijfsleven;
 • Het ambtenarenrecht, de publieke sector, waarbij op grond van een eenzijdig aanstellingsbeleid wordt arbeid gericht;
 • Het socialezekerheidsrecht, dit gaat de werknemersverzekeringen aan. Zij zijn verbonden aan de arbeidsovereenkomst of aan het aanstellingsbesluit. De sociale voorzieningen duiden op regelingen inzake sociale zekerheid

Dat ten eerste de werknemersverzekeringen aangaat, die verbonden zijn aan de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit. Ook de sociale voorzieningen, die duiden op regelingen inzake sociale zekerheid, maar dan gefinancierd uit algemene middelen, behoren hiertoe.

Arbeidsrecht advocaat Den Haag is gespecialiseerd in het verhelpen van jouw problemen.

Van Wegen, uw advocaat.

Mr. drs. Van Wegen behandelt problemen op het gebeid van arbeidsrecht. Advocaat Van Wegen ronde de Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht met succes af. Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Uw tevredenheid is belangrijk bij arbeidsrecht advocaat Den Haag. Als de beslissing van het UWV onterecht is kan je terecht bij Van wegen-advocaten. Arbeidsrecht advocaat Den Haag voor jou.